Een nieuw schooljaar

Een nieuw schooljaar is begonnen! We hebben het jaar geopend aan de hand van het thema 'vrienden'.
In de groepen willen we ons beste beentje voor zetten om er met elkaar wat van te maken dit schooljaar!