Agelopen week hebben Luuk uit groep 8 en Fenna uit groep 7 meegedaan aan het Molenwaards dictee. Hierbij heeft Luuk een 2e plaats behaald.