De ouderhulpdienst helpt mee in de organisatie van verschillende activiteiten zoals het kabouterfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag van de groepen 1 t/m 4 en de schoolreis voor de kleuters.
Ook zijn zij degene die de koffie verzorgen op de momenten dat ouders de school bezoeken, zoals informatieavonden en projectavonden. Ze vergaderen tweemaal per jaar.
Zoals u leest een grote aanwinst voor onze school!

Dit schooljaar bestaat onze ouderhulpdienst uit:
- Heleen de Jong (namens het team)
- Ida van Vliet (voorzitter)
- Marnette de Jong (2e voorzitter)
- Andrea van der Wal (notulist)
- Petra Zwijnenburg (inkoopster)
- Marriëtte Brandwijk (algemeen lid)
- Elise Buijs (algemeen lid)
- Jolanda Goedegebuure (algemeen lid)
- Jenny van Nielen (algemeen lid)
- Monique van der Wal (algemeen lid)

Mocht u vragen hebben spreek ons gerust aan.