Welkom in onze groep!

Inloggen leerkracht

Wij zijn een stel enthousiaste leerlingen en hebben 6 weken lang, (42 dagen en nog een weekend) de binnenkant van de school niet gezien. Even waren er geen sommen, spellingwoorden, leesbladen en geen juffen. Maar ook geen klasgenoten, vrienden en vriendinnen, pauzes, gymlessen, voorleesmomenten, spelletjes tussendoor en nog veel meer leuke dingen.

Op maandag 2 september starten we weer. Onze leerkrachten, juf Ester en juf Antoinette hebben met veel plezier de klas in orde gemaakt. Er staan weer leuke leesboeken in de klas. De opstelling is helemaal vernieuwd. Het digibord staat bijvoorbeeld tegenover het raam, zodat we beter op de whiteboarden kunnen kijken.

Op de doorschuifmorgen voor de zomervakantie, hebben we al een stukje gehoord uit het voorleesboek: Elvis Watt, een koffer met geld. We zijn heel nieuwsgierig hoe dat verder gaat. We gaan in de eerste week ook van start met heel veel verschillende vakken: Rekenen, spelling, Engels, Begrijpend lezen enz. Sommige dingen zijn misschien wat weggezakt in ons geheugen. Daarom willen onze juffen de tafels weer even flink opfrissen en we starten daarbij met de tafel van 6! Elke dinsdag zal er een moment zijn waarop we mogen laten horen welke tafels we vlot en door elkaar kennen.

Verder starten we deze periode met een nieuw thema van wereldoriëntatie: Wereldse kinderen. Dat gaat over kinderen uit verschillende landen, in verschillende tijden van de geschiedenis. En 21 van die kinderen, dat zijn wij, groep 6, van de Eben-Haëzerschool.

Een hartelijke groet, vanuit Nieuwpoort en Langerak.

Groep 6