De medezeggenschapsraad (MR) van CBS Eben Haëzer denkt mee, praat mee en adviseert m.b.t. allerlei onderwerpen die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan het schoolplan, de schoolgids, de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage, het formatieplan, de vakantieregeling.

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden:
juf Heleen de Jong en juf Ester Uittenbogaard
Paulien van Pelt en Jorien de Zeeuw (ouders)

De Medezeggenschapsraden van de drie scholen van CBS Molenwaard vormen samen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). In de GMR wordt komen onderwerpen op tafel die meerdere scholen raken zoals bijvoorbeeld de verdeling van de financiële middelen en bovenschools beleid.

Wilt u de notulen van de MR inzien, logt u dan in via de button 'Inloggen ouders' rechts bovenin op de home-pagina.


Informatie-flyer MR


Flyer GMR