De visie van onze school

CBS Eben Haëzer: ‘Poort tot eigen-wijs leren’, dat is het motto van onze school. Op CBS Eben Haëzer leven en leren we samen op onze eigen, christelijke wijze, is er aandacht voor de eigen wijze waarop leerlingen zich ontwikkelen en kunnen leerlingen ‘eigen-wijs’ leren doordat leerkrachten zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte van de individuele leerling. Dat kunt u terugzien in de manier waarop wij met elkaar omgaan, waarbij Gods woord, de Bijbel en Jezus onze leidraad zijn. Daarnaast wordt dit zichtbaar in de lesstof die op diverse niveaus aangeboden wordt en ons zaakvakkenonderwijs dat op een thematische manier vorm krijgt.
Onze waarden zelfvertrouwen, betrokkenheid en samenwerken, geven we in de praktijk vorm door middel van ons hoofd, hart en handen. Een mooi overzicht waarin onze visie toegelicht en uitgewerkt is vindt u middels een klik op de button en meer over onze identiteit leest u elders op deze website.