Ieder schooljaar vragen wij van onze ouders een vrijwillige geldelijke bijdrage. Ons verzoek is in overeenstemming met de regels, die de overheid daarvoor heeft vastgesteld. Dit wordt in de jaarlijkse brief in de maand september, naar de ouders gecommuniceerd (u vindt de link hieronder). Het onderwijs wordt bekostigd door de overheid, maar binnen de verplichte kaders organiseren we extra activiteiten en festiviteiten die buiten de overheidsbekostiging  vallen. Hiervoor wenden we de vrijwillige ouderbijdrage aan. Hierbij kunt u denken aan: vieringen van de christelijke feesten,  Sint-en-Pietfestiviteiten, crea-middagen, boekenweek-activiteiten, sportactiviteiten, enz.   De bestemming van en de controle op de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is jaarlijks onderwerp op een GMR-vergadering. Dankzij de vrijwillige inzet van (groot)ouders en contacten in onze netwerken doen we er met elkaar alles aan om de kosten van extra activiteiten laag te houden. Voor al die vrijwillige inzet zijn we heel dankbaar! Samen met de vrijwillige ouderbijdrage zorgt dit voor een extra fijne tijd van onze leerlingen op school!

Naast de vrijwillige bijdrage vindt u in de brief ook informatie over de betaling van de vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp.

Formulier ouderbijdrage