De ouderhulpdienst helpt mee in de organisatie van verschillende activiteiten zoals het kabouterfeest, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de sportdag van de groepen 1 t/m 4 en de schoolreis voor de kleuters.
Ook verzorgen zij de koffie op de momenten dat ouders de school bezoeken, zoals bij informatieavonden en projectavonden. Ze vergaderen tweemaal per jaar.
Zoals u leest een grote aanwinst voor onze school!

Dit schooljaar bestaat onze ouderhulpdienst uit:

Ouderhulpdienstleden:
- Ida van Vliet (1e voorzitter)
- Marnette de Jong (2e voorzitter)
- Mariëtte Brandwijk (notulist)
- Elise Buijs (boodschappen)
- Jolanda Goedegebuure
- Janneke Hijmering

- Jenny van Nielen
- Lianne van Tienhoven
- Ilse Timmer
- Juf Heleen de Jong (vanuit het team)

Mocht u vragen hebben spreek ons gerust aan.