De komende wordt er door de leerlingen geklust voor het goede doel, namelijk Woord&Daad.