In actie voor Jemen!

Tussen de voorjaars- en de meivakantie sparen we voor het land Jemen waar oorlog en armoede heerst. Elke maandagmorgen staan de zendingsgeldpotjes klaar in de groepen en mogen de kinderen een bijdrage leveren. Daarnaast kwamen kinderen spontaan in actie door bijvoorbeeld lege flessen op te halen. We hopen een mooi bedrag over de kunnen maken aan Dorcas die in Jemen betrokken is bij voedselhulp en medische zorg.