Het korbaltoernooi leverde onze school twee winnende teams (groep 5 en groep 7) op.
Bovenal was er met elkaar veel sportief plezier!