De onderwijsassistenten/leerkrachtondersteuners werken onder de verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht en IB’er. Zij bieden extra hulp aan kinderen en zorgen voor ‘meer handen in de groep’. De manier waarop de onderwijsassistent/leraarondersteuner wordt ingezet ligt in handen van de IB’er, die de zorg coördineert. Het kan gebeuren dat een onderwijsassistent/
leraarondersteuner tijdens bijvoorbeeld een gesprek of individuele begeleiding van leerlingen door de leerkracht, de leiding over een groep tijdelijk overneemt.

De onderwijsassistenten/leraarondersteuners die ons team versterken zijn:

Marieke den Besten
ma, do, vr
Annelies Boer
Spellingspeurders op do
Antoinette de Korte
ma, di, do